Limhamns Konstförening
Limhamns Konsthall

Klicka här för att redigera underrubrik

                                                           Fri entré

Föreningen, som bildades 1957, har som målsättning att verka för spridning och förståelse av framför allt samtida konstnärer och deras konst.

Vi välkomnar utställare från hela landet men känner ett ansvar för att företrädesvis stödja den mer lokala konstnärskåren.

Varje år ordnar vi ca 10 utställningar i våra fina utställningslokaler, belägna i kulturskyddade Tegnérskolan på

Limhamn (Limhamns Konsthall).


- Föreningen består av ca 500 medlemmar

- Vi ordnar konstaftnar med kunniga föredragshållare

- Konstresor med flyg eller buss

- Medlemstidning två gånger om året

- Stort konstlotteri en gång om året samt vernissagelotterier (6-8 st per år)

                                                                                          I samarbete med