22 januari - 13 februari

BRIGITTE LINDE &

BIRGITTA NELSON CLAUSS

Brigitte Linde

Jag försöker alltid finna nya former och uttryckssätt. Jag är restriktiv med färger och det mesta jag skapar går i vitt vad gäller kera-miken, medan glaset varierar från klarglas till svart, ibland med en liten diskret färgklick.

Birgitta Nelson Clauss

Fantasin är min största inspirationskälla. Människor jag möter. Böcker jag läser. Musik jag lyssnar på. Berikar min fantasi. Humor är en viktig ingrediens. Steget mellan humor och allvar är aldrig långt.


___________________________________________________________________________________________________________________

2 februari

KONSTAFTON

Konstafton för våra medlemmar med Brigitte Linde och Birgitta Nelson Clauss.

Kl. 19.00. Anmälan. Begränsat antal platser.

SMS:a 070-298 50 10 eller mail: [email protected]

___________________________________________________________________________________________________________________

19 februari - 13 mars

TARIK HARDAGA &

ERIC LIDFELDT

Tarik Hardaga

Jag inspireras av klassisk konst som jag vill återge på ett modernt sätt. Sedan starten i hemstaden Sarajevo har jag haft flera framgångsrika utställningar i Europa.

20% till konstföreningens medlemmar.


Eric Lidfeldt

Den här utställningen ska förhoppningsvis sprida lite kunskaper och lite intresse över den numera nästan utdöda svenska silhuettkonsten.

___________________________________________________________________________________________________________________

9 mars

ÅRSMÖTE &

KONSTAFTON

Årsmöte i Limhamns Konstförening kl.18.30.

Anmälan till årsmötet:

SMS:a 070-298 50 10 eller mail:

[email protected]


Konstafton för våra medlemmar med Eric Lidfeldt.

Kl.19.00. Begränsat antal platser.

SMS:a 070-298 50 10 eller mail:

[email protected]


___________________________________________________________________________________________________________________

19 mars - 3 april

KURT IVE KRI-STOFFERSSON

SAMT

KLÄDSAM KONST

Kurt Ive Kristoffersson

Bilderna är som troféer utan att göra anspråk på detta. Djuren symboliserar mina tankar om att vi människor tränger bort dem från deras naturliga miljöer.

Klädsam konst

Utställningen visar hur regissören Anders Aldgård och skådespelaren Sofie Lindberg med hjälp av duktiga kläd-designers tagit fram kläder till

bl a Csárdásfurstinnan och

My Fair Lady. De skapar konst.

___________________________________________________________________________________________________________________

30 mars

KONSTAFTON

Konstafton för våra medlemmar med Anders Aldgård och

Sofie Lindberg.

Kl.19.00. Anmälan. Begränsat antal platser.

SMS:a 070-298 50 10 eller mail:

[email protected]

___________________________________________________________________________________________________________________

9 april - 18 april

PÅSK-UTSTÄLLNING

Öppet alla påskdagar 12-16 samt lördag och söndag.

Konstrunda på Konsthallen - Samlingsutställning.

Jan Engsmar, Gunilla Grankvist, Hans-Lennart Göthrick, Elisabeth Hagelberg, Tarik Hardaga, Alexius Huber, Kurt Ive Kristoffersson, Brigitte Linde, Eric Lidfeldt, Lise Lundgren, Birgitta Nelson Clauss, Åke Persson, Bertil Petersson, Inger Weichsel-baumer, Torsten Ridell

___________________________________________________________________________________________________________________

23 april -15 maj

INGER WEICH-SELBAUMER & LISE LUNDGREN

Inger Weichselbaumer

En konstnär som förmår ge konsten ett personligt och livgivande uttryck. Vare sig hon arbetar i brons, keramik eller plåt.

Lise Lundgren

Jag hämtar min inspiration där jag finns och eftersom jag tillbringar stora delar av året på Österlen är det naturen där - öppet landskap, stilla färgskala och stor himmel.

___________________________________________________________________________________________________________________

7 maj

KONSTLOPPIS

Konstloppis för våra medlem-mar på gården framför Konst-hallen.

Kl. 10-16. Anmälan till:

SMS:a 070-298 50 10 eller mail:

[email protected]


___________________________________________________________________________________________________________________

21 maj - 12 juni

GLASRIKET

Avskedsutställning

Två av Sveriges stora glas-konstnärer Jan-Erik Ritzman och Sven-Åke Carlsson har valt Limhamns Konsthall för att för sista gången visa fram sin konst.

___________________________________________________________________________________________________________________

14 maj

KONSTRESA

Besök på Louisiana och  Copenhagen Contemporary Art Center.

Medlemspris 980 kr.

Anmälan senast 13 april till

Lena Jungheim

sms: 070-940 44 98 eller

mail: [email protected]

___________________________________________________________________________________________________________________

13 augusti - 28 augusti

SKÅNSKA KONSTNÄRS-KLUBBEN

Öppet alla dagar 12-16


Skånska Konstnärsklubben är en förening med yrkesverksam-ma konstnärer bosatta i eller med anknytning till Skåne.

Föreningens syfte är att stödja och värna om konstnärernas yrkesliv samt att främja deras gemensamma intressen.