Limhamns Konstförening
Limhamns Konsthall

Klicka här för att redigera underrubrik

Här redovisas vilka aktiviteter Konsthallen hade under våren. I månadsskiftet augusti/september presenteras höstens utställningar, konstaftnar, resor m m:
_____________________________________________________________________________________________________________________
26 januari - 17 februari
Anna Rochegova
Jag är född i Moskva 1953.
Mellan 1971 och 1978 var jag elev vid Surikovinstitutet i Moskva som tillhör Ryska Konstakademin. Efter examen bildade jag tillsammans med en grupp andra målare från Surikovinstitutet en konstnärsgrupp.
Vi reste runt i Sovjet för att träffa människor och studera landskap. Dessa resor blev till många utställningar i Moskva och S:t Petersburg.
Jag jobbar med olika material, men i första hand med olja på duk, men även i olika grafiska maner på papper.
Har på uppdrag fått göra offentliga väggmålningar på am-
bassaden i Havanna och i Kristi frälsares kyrka i Moskva.
Bor nu i Malmö och med sommarhus i Maglehem. Det speciella ljuset runt Österlen har blivit en inspirerande källa till mitt konst-
närsskap.
_________________________________________________________

6 februari kl. 19.00

Konstafton i Konsthallen
För medlemmar. Lättare förtäring.
Konstnären Anna Rochegova berättar om sin konst och sitt konstnärsliv på engelska. Välkomna!

Se bild under "Fotogalleri".
_________________________________________________________
23 februari - 17 mars
Bertil Arkrans

Double face.

1. Geometriska grundformer som bygger på kvadraten, cirkeln, konen etc.

En undersökning av dessa element som är vedertaget inom arkitekturen.

Element som pusselbitar fogas samman till helheter som skapar ett eget språk och frizoner från det rent matematiska, men ändå är baserat på geometrin.

2. Träd som är en egen del av naturens arkitektur kopplat till mänsklig gestaltning. Människan som är en spegels egen art i naturen.

I Peter Wohllebens bok "Trädens hemliga liv" visar det sig efter genomläsning att vi har gemensamma nämnare i förhållnings- sättet till naturen och specifikt träd. Det är en filosofisk text att rekommendera.

_________________________________________________________
13 mars kl. 18.30
Årsmöte på Konsthallen
och "Antikrunda med Bukowskis"

Efter årsmötet värderar Bukowskis Auktioner våra medlemmars föremål.

Max ett föremål per medlem och max 40 st deltagare.

Efter mötet bjuder föreningen på lättare förtäring.

Du måste göra en anmälan om du kommer till "Bukowskis Antikrunda" med ett föremål.

OBS! anmälan till Ella Ekman tel. 040-611 08 55.

E-post: [email protected]

_________________________________________________________
23 mars - 14 april
Formbart
Konstnärsgruppen FORMBART består av 6 konstnärer från Helsingborgstrakten. Konstnärsgruppen bildades 2013 och har sedan dess genomfört flera grupputställningar.

Gruppmedlemmarna arbetar i olika tekniker och med vitt skilda uttryckssätt. Olikheterna resulterar i spännande utställningar där verken kompletterar varandra och ger ett intressant helhetsintryck. Inför kommande utställning i Limhamns konsthall arbetar FORMBART med verk som på olika sätt förhåller sig till begreppet "Identitet".


FORMBART består av:

Areej Almansory, bildkonstnär

Ingalilla Angbäck, bildkonstnär

Annika Thorsén, textilkonstnär

Catharina Brüggmann, bildkonstnär

Ingvor Green, keramiker

Isa S. Ursing, formgivare och konstnär (saknas på bilden)

_________________________________________________________
3 april kl.19.00
Konstafton i Konsthallen
För medlemmar. Lättare förtäring.
Konstnärerna från FORMBART berättar om sin konst och sina konstnärsliv. Välkomna!
_________________________________________________________
18 april - 28 april
Samlingsutställning på Konsthallen med 19 konstnärer!
Öppet: Skärtorsdag kl. 12-16 och 18-21.
Långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk kl. 12-16.
Lördag, söndag 27-28 april kl. 12-16.
Medverkande:
Areej Almansory, Ingalill Angbäck, Bertil Arkrans,
Catharina Brüggmann, Jan Engsmar, Ingvor Green,
Emma Gunnarsson, Hans-Lennart Göthrick, Gunilla Granqvist,
Gert Hansson, Olle Lindqvist, Jan Norström, Tom Olson,
Åke Persson, Bertil Petersson, Anna Rochegova, Toni Roos,
Annika Thorsén, Isa S. Ursing
_________________________________________________________
4 maj - 19 maj

Olle Lindqvist

Retrospektiv utställning: Måleri och serigrafi.
Olle Lindqvist född 1944 fick sin konstnärliga utbildning på Målarskolan Forum i Malmö 1965-1968. Under sina dryga 40 år som verksam konstnär har Olle visat sin konst på ett otal utställningar runt om i landet. Även listan på offentliga uppdrag är lång liksom utsmyckningen på dåvarande MAS - färgsättning av en kilometerlång kulvert.
Olles bildbygge är ganska komplicerat. I målningarna blandar sig realistiska detaljer med abstraktioner. Ytmässiga bårder ställs mot illusionen av djup. Dekorativa strukturer får samsas med stiliserade figurer.
Olle återvänder en sista gång till Limhamns Konstförening där han debuterade 1973 med sin första separatutställning.
Olle gick bort 2017.
_________________________________________________________

18 maj

Konstloppis

Konstloppisen vid Konsthallen i höstas blev en succé, så vi fortsätter med en ny loppis för våra medlemmar lördagen den 18 maj, samtidigt som loppisen på Limhamns torg arrangeras.


OBS! Anmäl dig till loppisen:

Ring Hans-Lennart Göthrick 070-298 50 10

E-post: [email protected]

_________________________________________________________

Lördag 25 maj kl. 12-16

Aktiv ungdom i Malmö
Konstutställning
_________________________________________________________
6 juni - 10 juni varje dag kl. 13-17
Utställning MKK
Malmö kommunanställdas Konst- och kulturförening
_________________________________________________________