Konstafton 10 november 2021 med Ulf Ericsson

Gallerihelg 24-26 september 2021

Lisbeth Görloff gör ett konstverk

under konstaftonen 15 september 2021

_____________________________________

Bilder från Skånska Konstnärsklubben 14-29 augusti 2021

_____________________________________

Utställning INSIDE X 4

Bilder (ovanifrån och neråt):


Gunilla Grankvist (övre raden)

Åke Persson

Jan Engsmar

Hans-Lennart Göthrick (nederst)31 juli - 8 augusti 2021