top of page

Louisiana och Gl Holte Gård 22 april 2023

Dana Schutz 2 .jpeg
Isaac 2 .jpeg
Isaac 3.jpeg

Konstafton 9 november 2022 med Johan Haugen

Konstafton 14 september 2022

med Torsten Ridell och Alexius Huber

Resa till Köpenhamn 14 maj 2022

Louisiana & Copenhagen Contemporary Art

      Inger Weichselbaumer & Lise Lundgren 23 april - 15 maj 2022

Kurt Ive Kristoffersson och Klädsam konst 19 mars-3 april 2022

Tarik Hardaga och Eric Lidfeldt 19 februari-13 mars 2022

Konstafton 10 november 2021 med Ulf Ericsson

Gallerihelg 24-26 september 2021

Lisbeth Görloff gör ett konstverk

under konstaftonen 15 september 2021

_____________________________________

Bilder från Skånska Konstnärsklubben 14-29 augusti 2021

_____________________________________

Utställning INSIDE X 4

Bilder (ovanifrån och neråt):


Gunilla Grankvist (övre raden)

Åke Persson

Jan Engsmar

Hans-Lennart Göthrick (nederst)31 juli - 8 augusti 2021


bottom of page