Limhamns Konstförening
Limhamns Konsthall

Klicka här för att redigera underrubrik

Två stipendier kan delas ut vid årsmötet:

Stipendium från föreningen
till någon av de konstnärer som ställt ut i föreningens regi.

Stiftelsen Tage E. Nilssons Stipendiefond
för konstnärlig verksamhet i den klassiska andan
(instiftades 2002).


Stipendiaterna utses av konstföreningens stipendiekommitté och kan inte sökas.

_________________________________________________________

Stipendiater
Stiftelsen Tage E Nilssons Stipendiefond för konstnärlig verksamhet:
2002    Jaques Zadig
2003    Lars Bertle
2004    ---
2005    Petter Pettersson
2006    Stina Lindskog
2007    Leif Vagar Svensson
2008    Bertil Petersson
2009    Bruno Knutman
2010    Kristina Sundquist
2011    Jon Åkerlind, Lena Cedergren
2012    Pernilla Hägg Nordström
2013    Jeannette Lindstedt
2014    Jukka Väntinnen
2015    Hans Janstad
2016    Yvonne Larsson
2017    Emma Gunnarsson, Christian von Sydow
2018    Irene Trotzig, Christina Campbell
_________________________________________________________
Stipendieutdelning den 13 mars 2019 i Limhamns Konsthall
Stftelsen Tage E Nilssons stipendiefond:

Lars Hedåker delar ut ett av årets stipendier till
Irene Trotzig.
Det andra stipendiet gick till Christina Campbell som inte var närvarande.