top of pageStiftelsen Tage E. Nilssons Stipendiefond

för konstnärlig verksamhet i den klassiska andan

(instiftades 2002).

Stipendiaterna utses av konstföreningens stipendiekommitté och kan inte sökas.

Stipendiater

Stiftelsen Tage E Nilssons Stipendiefond för konstnärlig verksamhet:

2002     Jaques Zadig

2003     Lars Bertle

2004     ---

2005     Petter Pettersson

2006     Stina Lindskog

2007     Leif Vagar Svensson

2008     Bertil Petersson

2009     Bruno Knutman

2010     Kristina Sundquist

2011     Jon Åkerlind, Lena Cedergren

2012     Pernilla Hägg Nordström

2013     Jeannette Lindstedt

2014     Jukka Väntinnen

2015     Hans Janstad

2016     Yvonne Larsson

2017     Emma Gunnarsson, Christian von Sydow

2018     Irene Trotzig, Christina Campbell

2019     Maimo Widesjö, Peter Sternäng

2022     Annika Rehn

2022 års konstnärsstipendium i Stiftelsen Tage E Nilssons stipendifond har tilldelats Annika Rehn den 15 mars 2023.

bottom of page