Limhamns Konstförening
Limhamns Konsthall

Klicka här för att redigera underrubrik

Två stipendier kan delas ut vid årsmötet:

Stipendium från föreningen
till någon av de konstnärer som ställt ut i föreningens regi.

Stiftelsen Tage E. Nilssons Stipendiefond
för konstnärlig verksamhet i den klassiska andan
(instiftades 2002).


Stipendiaterna utses av konstföreningens stipendiekommitté och kan inte sökas.

Stipendier 2017:
Karin Arvidsson får Limhamns Konstförening
s stipendium på 10.000 kr.
Yvonne Larsson och Börje Lindberg erhåller Tage E Nilssons stipendium på vardera 25.000 kr.
(Bild från vänster: Lars Hedåker tillsammans med Börje Lindberg, Ella Ekman och Yvonne Larsson).

Stipendier 2018:
Emma Gunnarsson och Christian von Sydow vardera 25.000 kr ur Tage E Nilssons stipendiefond.
Inget stipendium från föreningen utdelades.