Vinstnummer avser den turordning man väljer sin vinst.

Skulle man inte närvara vid vinstutdelningen den 24 januari 2021

får man den vinst som kvarstår med högst värde.

Till er som inte vann!

Tänk på att du redan i slutet av januari kan delta i "Vernissagevinsten" som finns varje gång på vernissagedagen när du finns på plats och väljer ditt turnummer.