Vinstnummer avser den turordning man väljer sin vinst.

Skulle man inte närvara vid vinstutdelningen den 5 december 2021

får man den vinst som kvarstår med högst värde.

Till er som inte vann!

Tänk på att du redan i slutet av januari kan delta i "Vernissagevinsten" som finns varje gång på vernissagedagen när du finns på plats och väljer ditt turnummer.