top of page

Vinnarna i årets konstlotteri

Vinstnummer avser den turordning man väljer sin vinst.

Skulle man inte närvara vid vinstutdelningen den 4 december 2022

får man den vinst som kvarstår med högst värde.

Till er som inte vann!

Tänk på att du redan i januari kan delta i "Vernissagevinsten" som finns varje gång på vernissagedagen när du finns på plats och väljer ditt turnummer.

bottom of page