Fri entré

_________________________________________________________________________________________________________________

  "Att hålla avstånd är ingen konst!"

_________________________________________________________________________________________________________________

                               Lördagen den 28 november

                                  var det dragning i medlemslotteriet


Vann du i lotteriet?

Se under Konstlotteri!

            Vi har stängt till den 23 januari 2021 då vi öppnar med vinstutställning kl. 12-16 över årets vinster.

            Då kan vinnare (och de som inte vunnit) se vad som lottats ut. Den 24 januari är det vinstutdelning.

__________________________________________________________________________________________


      Kort gästspel 12-13 december med "Aktiv Ungdom Malmö"

                     öppet lördag kl. 12-16 och söndag kl. 12-15

_________________________________________________________________________________________________________________

Vårens program presenteras i januari 2021

_________________________________________________________________________________________________________________

Två stipendier delades ut i stiftelsen 

Tage E. Nilssons stipendiefond vid årsmötet den 11 mars 2020.

Se under "Stipendium"

_________________________________________________________________________________________________________________

Limhamns konstförening/Limhamns Konsthall, som bildades 1957, har som målsättning att verka för spridning och förståelse av framför allt samtida konstnärer och deras konst. Men ibland blickar vi även bakåt.

Vi välkomnar utställare från hela landet men känner ett ansvar för att företrädesvis stödja den mer lokala konstnärskåren.

Varje år ordnar vi ca 10 utställningar i våra fina utställningslokaler, belägna i kulturskyddade Tegnérskolan på

Limhamn (Limhamns Konsthall).

- Föreningen består av drygt 500 medlemmar

- Vi ordnar konstaftnar med kunniga föredragshållare

- Konstresor med flyg eller buss

- Medlemstidning två gånger om året

- Stort konstlotteri en gång om året samt vernissagelotterier (6-8 st per år)

OBS! Glöm inte ange namn och adress när du betalar medlemsavgiften!

(Se mer under "Bli medlem").

_________________________________________________________________________________________________________________

Från förfall till dagens Konsthall!

Tegnérskolan/Limhamns Konsthall 1910-talet (okänd fotograf) respektive 1978 (foto: Kjell Strid).

Bilder från Limhamns Museum.

Limhamns Konsthall flyttade in i den renoverade skolan (den gula byggnaden) 1989.

_________________________________________________________________________________________________________________

Limhamns Konsthall i samarbete med