Limhamns Konstförening
Limhamns Konsthall

Klicka här för att redigera underrubrik

                                                           Fri entré
______________________________________________________________________________________________________________________
                                  
                                                         Gästutställning med MKK
                     Malmö kommunanställdas konst- och kulturförening
                                                      18-24 augusti:

                                                      
    
                                                  

______________________________________________________________________________________________________________________

Limhamns konstförening/Limhamns Konsthall, som bildades 1957, har som målsättning att verka för spridning och förståelse av framför allt samtida konstnärer och deras konst. Men ibland blickar vi även bakåt.

Vi välkomnar utställare från hela landet men känner ett ansvar för att företrädesvis stödja den mer lokala konstnärskåren.

Varje år ordnar vi ca 10 utställningar i våra fina utställningslokaler, belägna i kulturskyddade Tegnérskolan på

Limhamn (Limhamns Konsthall).


- Föreningen består av drygt 500 medlemmar

- Vi ordnar konstaftnar med kunniga föredragshållare

- Konstresor med flyg eller buss

- Medlemstidning två gånger om året

- Stort konstlotteri en gång om året samt vernissagelotterier (6-8 st per år)


  OBS! Glöm inte ange namn och adress när du betalar medlemsavgiften! (Se mer under "Bli medlem").

______________________________________________________________________________________________________________________
Från förfall till dagens Konsthall!

Tegnérskolan/Limhamns Konsthall 1910-talet (okänd fotograf) respektive 1978 (foto: Kjell Strid).
Bilder från Limhamns Museum.

Limhamns Konsthall flyttade in i den renoverade skolan (den gula byggnaden) 1989.
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                         Limhamns Konsthall i samarbete med